Contributie 2019-2020

De contributies worden ook dit jaar geïnd via Cubcollect. (www.clubcollect.nl) Leden krijgen een mail, SMS of brief met het verzoek de jaarcontributie voor het seizoen 2019-2020 te voldoen. Elk lid kan zelf kiezen of de contributie ineens wordt voldaan of kiezen voor 4 termijnen met een tussentijd van 6 weken. Aan die laatste keuze zijn kosten verbonden.

Indexering contributie
Jaarlijks worden de contributies geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling in Nederland. De CBS-indexering voor dit seizoen is bepaald op 2,9%.

Collectieve kledingsregeling
DOS Kampen kent een collectieve kledingregeling. De bijdrage van € 21,00 per jaar wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.
De Nieuwsgier en de KNVB-contributie zijn ten opzichte van vorig seizoen niet gewijzigd.

Voor vragen of wijzigingen (kunnen leden) mailen naar ledenadministratie@doskampen.nl 

Overzicht contributies vv DOS Kampen seizoen 2019-2020.

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 246,00
35+ en 45+ spelende leden € 113,00
Junioren (13-17 jaar) € 171,00
Pupillen (6-12 jaar) € 125,00
Mini-Pupillen (0-5 jaar) € 83,00
Niet actief € 113,00
Zaalvoetbal € 138,00
De Nieuwsgier (per gezin) € 8,00

Bijdrage collectieve kledingregeling vv DOS Kampen

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 21,00
35+ en 45+ spelende leden € 21,00
Junioren (13-17 jaar) € 21,00
Pupillen (6-12 jaar) € 21,00
Zaalvoetbal € 21,00

Bondscontributie

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 18,00
35+ en 45+ spelende leden € 18,00
Junioren (13-17 jaar) € 14,00
Pupillen (6-12 jaar) € 10,00Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 23 november
COMPETITIE: DOS - SDV Barneveld
Aanvang: 15.00 uur op De Maten

Op woensdag 27 november a.s.!