Onlangs zijn de sponsorpakketten aangepast. De pakketten die al enige jaren aangeboden werden zijn aangepast naar een gouden, zilveren of bronzen pakket. Daarnaast is er ook een hoofdsponsorgroep '8x8' opgericht waar een achttal bedrijven in kunnen deelnemen.

Verder is er ook nog een nieuwe mogelijkheid gecreeërd, namelijk PrestOp. Dit staat voor Prestatie en Opleiding. Deze mogelijkheid wordt aangeboden aan bedrijven die zich willen 'verbinden' aan de met name jonge talenten binnen de vereniging. De jeugdopleiding is een belangrijk onderdeel van DOS en vanuit dit 'fonds', wat beheert wordt door het bestuur samen met de sponsorcommisie, worden mogelijkheden geboden om hier nog meer invulling aan te geven.

Naast bovenstaande bestaat er ook nog altijd de mogelijkheid voor bordsponsoring, wedstrijdbalsponsoring, advertenties in onze magazines en/of TV-schermen in de kantine.

Wilt u meer informatie over de inhoud ontvangen en de daarbijbehorende kosten, informeer dan bij een van de leden van de sponsorcommissie. Klik hier voor de namen en gegevens.

Hieronder het nieuwe sponsorboekje waarin de diverse mogelijkheden allemaal nog eens aan bod komen.

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 23 november
COMPETITIE: DOS - SDV Barneveld
Aanvang: 15.00 uur op De Maten

Op woensdag 27 november a.s.!