Wie lid is van DOS Kampen vindt in het menu links, onder het kopje Lidmaatschap/contributie, overzichtelijk weergegeven wat de contributie voor hem - haar is en wat de collectieve kledingregeling nu precies inhoudt.

Lid worden van onze prachtige vereniging? Alle benodigde informatie vind je bij Nieuwe leden.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 30 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog één jaar doorloopt. Tussentijdse opzeggingen worden dus niet behandeling genomen. Wanneer u in de loop van het seizoen uw lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni 2019. 

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk gemeld worden via: ledenadministratie@doskampen.nl

Inning contributie
De contributie wordt via ClubCollect (www.clubcollect.nl) geïnd. Leden ontvangen een factuur per e-mail, mobiele telefoon etc. van ClubCollect en betalen aan hen. Het is dus belangrijk dat de actuele gegevens bekend zijn bij DOS Kampen. Het lid is hier zelf verantwoordelijk voor en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie. Wijziging van gegevens kunnen worden doorgegeven aan ledenadministratie@doskampen.nl.

Contributie inning van Jeugdsportfonds-leden gaat via het Jeugdsportfonds. U dient hiervoor zelf een aanvraag te doen.

Bij het inloggen bij ClubCollect (via een persoonlijke code) kan het lid aangeven op welke wijze deze wilt betalen:

  • Automatische incasso in één keer
  • Automatische incasso in vier termijnen (toeslag van € 1,- per termijn)
  • Direct via Ideal

De bankkosten van storneringen (bij een mislukte incasso) worden doorberekend aan het lid.

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 23 november
COMPETITIE: DOS - SDV Barneveld
Aanvang: 15.00 uur op De Maten

Op woensdag 27 november a.s.!